שירותים שלנו :

   תכנון הנדסי ( קונסטרוקציה ) לבונה הפרטי .

   יעוץ אינסטלציה ועריכת נספת סניטארי לאישור הרשויות .

   אישור מבנים בדיעבד ( אישור מבנים אשר נבנו ללא היתר ונדרש להסידרם חוקית )

   אישור פרגולות מחסנים וכו' (דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר )

   חישוב כמויות .בניית אתרים 2all